درخواست گواهی سفت کاری ساختمان در اصفهان

گواهی سفت کاری ساختمان، پس از اتمام عملیات اجرای اسکلت ساختمان، از طرف شهرداری اصفهان صادر می‌شود. پس از این مرحله ساختمان وارد فاز نازک کاری می‌شود.

مراحل ثبت درخواست گواهی سفت کاری

از درگاه زیر وارد سایت اصفهان من شوید و گزینه گواهی سفت کاری را انتخاب نمایید.

خدمات شهرسازی شهرداری اصفهان

درخواست گواهی سفت کاری ساختمان

در گام تعهدات تمامی موارد را مطالعه و گزینه مورد تایید را انتخاب نمایید.

روش درخواست گواهی سفت کاری

سپس کلید گام بعدی را انتخاب کنید و بعد کد نوسازی ملک موردنظر را وارد و یا از روی نقشه ملک مورد نظر را پیدا کنید.

شماره درخواست درج شده روی پروانه را وارد نمایید.

سایت درخواست گواهی سفت کاری

لیست مهندسین برای شما قابل رویت است. در صورت مطابقت داشتن ناظرین گزینه تایید مهندسین ناظر و یا در صورت مطابقت نداشتن گزینه عدم تایید مهندسین ناظر را انتخاب کرده و وارد مرحله بعدی می‌شوید.

گواهی سفت کاری ساختمان در اصفهان

در مرحله بعدی جهت بارگذاری مدارک مربوطه و با کلیک بر روی انتخاب فایل نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کنید.

سایت درخواست گواهی سفت کاری ساختمان در اصفهان

در مرحله بعدی درخواست شما با موفقیت ثبت خواهد شد و شماره پیگیری برای شما ارسال می‌گردد.

گرفتن گواهی سفت کاری ساختمان
keyboard_arrow_up