طرح تفصیلی شهر اصفهان

ضوابط مندرج در این طرح، ضوابط شهرسازی و ساختمانی طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان می‌باشد که از زمان تصویب در کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جایگزین ضوابط شهرسازی و ساختمانی (مصوب 1372) طرح تفصیلی مصوب (قبلی) می‌شود و به عنوان ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی پایه برای کل محدوده شهر اصفهان محسوب شده و شمولیت عام دارد. لازم به تذکر است ارتفاعات و سطح اشغال محدوده‌های دارای طرح‌های موردی و مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده پنج از جمله سپاهان شهر و مجموعه مسکونی شهید کشوری و سایر موارد مشابه از ضوابط مندرج در این دفتر مستثنی بوده و تابع طرح مصوب مربوط به خود می‌باشد.

برای دسترسی به فصل‌های مختلف طرح تفصیلی شهر اصفهان بر روی گزینه مورد نظر خود کلیک کنید.

keyboard_arrow_up