کد نوسازی چیست؟

برای آشنایی با کد نوسازی حتما این مطلب را مطالعه کنید.

همانطور که پس از تولد هر انسان، به او یک کد ملی و شماره شناسنامه تعلق می گیرد، پس از ورود هر ملک به محدوده شهری، به آن ملک نیز یک شناسه تخصصی تعلق می گیرد به نام کد نوسازی.
برای ورود به شهرداری و ثبت هر نوع درخواست، ابتدا باید از کد نوسازی ملک خود اطلاع داشته باشید، در این متن، ضمن تعریف کد نوسازی، راه های ساده و کاربردی برای بدست آوردن کد نوسازی نیز به شما آموزش داده می‌شود.

کد نوسازی در تمامی مراحل اخذ پروانه ساختمان نیاز است و بهتر است این کد را همیشه همراه خود داشته باشید.

۱- تعریف کد نوسازی

کد نوسازی عبارت است از یک سری اعداد قراردادی جهت شناسایی و ثبت اطلاعات املاک موجود در سطح شهر.

کد نوسازی ملک در اصفهان

۱-۱- منطقه

اولین رقم کدنوسازی مربوط به منطقه شهرداری می شود. در سطح دوم تقسیمات شهری، تقسیم‌بندی مناطق مطرح می‌شود. هر منطقه شامل تعدادی محله است که این تعـداد کمتر از ۱۱ و بیشتر از ۲۲ نمی‌تواند باشد.

راهنمای دریافت کد نوسازی اصفهان

چنانچه شهر حائز نصاب‌های مقرر باشد بر اساس دستور شماره ۳۴/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۶۷/۲/۱ وزارت کشور به چند منطقه تقسیم گردیده و به هر منطقه شماره‌ای از ۱ تا … اختصاص داده‌ شده و در نقشه شهر مشخص می‌شود. (تعاریف ممیزی املاک، وزارت کشور).

۲-۱- حوزه یا محله

هر منطقه شامل تعدادی محله می‌باشد، تعیین محدوده تقسیمات محله، به تعداد نفوس، تعداد املاک و تراکم ساختمانی مرتبط می‌باشد. بر این اساس هر محله می‌بایست جمعیتی حدود حداقل ده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر داشته باشد.

کد نوسازی محلات اصفهان

هر شهر و یا هریک از مناطق شهر در شهرهای منطقه بندی شده به‌ نوبه خود به چند محله تقسیم می‌شود برای این محله‌ها در تمام شهر یا در شهرهای منطقه بندی شده در هر منطقه یک سری شماره از ۱ تا… به‌ طور مسلسل اختصاص داده‌ شده است.

۳-۱- بلوک

کوچک‌ترین محدوده تقسیمات شهری بلوک تعریف‌ شده و آن محلی است شامل تعدادی اماکن مسکونی یا محل‌های کسب‌ و کار و یا زمین‌های بایر و یا باغات و یا زمین‌های زراعتی و یا هر نوع زمین دیگر که به یکدیگر چسبیده و از اطراف به‌ وسیله معابر عمومی و عوارض طبیعی مانند مسیل، رودخانه، کوه و غیره احاطه‌ شده باشد. به‌ گونه‌ای که اگر از یک نقطه بلوک حرکت کنیم از طی دور بلوک باز هم به همان نقطه برسیم.

چطور کد نوسازی بگیریم

هر شهری به تعدادی منطقه و محله تقسیم‌ شده است که این تقسیمات حتی‌ المقدور از محور اکس خیابان‌های اصلی انجام‌ گرفته که روی نقشه‌ها، شماره منطقه و محله حوزه و حدود آن مشخص است. هر یک از محله‌های ممیزی را، بلوک‌های موجود در آن محله تشکیل می‌دهد که با شماره قابل‌ شناسایی است؛ که شماره هر بلوک یک عدد پنج‌ رقمی منحصر به‌ فرد است که از (۰۰۰۰۱) شروع‌ شده و به‌ هیچ‌ وجه تکرار نخواهد شد.

چرخش از جنوب غربی بلوک جهت شناسایی و کدگذاری املاک را بلوک گردشی می‌گویند.

کد نوسازی چیست

۴-۱- ملک (موقعیت زمین)

کد نوسازی ساختمان اصفهان

۵-۱- ساختمان

راه های دریافت کد نوسازی در اصفهان

۶-۱-آپارتمان

۷-۱- واحد کسبی (صنفی)

به قسمتی از بنا (اعم ا ساختمان و یا هر نوع مستحدثه دیگر نظیر چادر و امثالهم) اطلاق می‌شود که برای انجام یکی از نوع کسب اختصاص‌یافته باشد اعم از اینکه واحد کسبی مذکور مجوزهای لازم برای دایر نمودن را دارا باشد یا خیر.

آموزش دریافت کد نوسازی

  • ورود به سایت esup.isfahan.ir
  • انتخاب گزینه “نقشه شهر”
سایت کد نوسازی اصفهان
  • پیدا کردن ملک روی نقشه و انتخاب آن (تا به رنگ بنفش در بیاید).
دریافت کد نوسازی از سایت شهرداری اصفهان

بعد از این، کد نوسازی ملک به صورت کامل بالای سایت نمایش داده می‌شود.

اگر به ملک شما کد نوسازی تعلق نگرفته است، به یکی از دو دلیل زیر است:
– عدم سابقه در اخذ هر نوع گواهی یا پاسخ از شهرداری
– پلاک شما خارج از محدوده شهری است

keyboard_arrow_up