کمیته نظارتی شهرداری اصفهان

کمیته نظارت ؛ به طور کلی در جهت هدایت مدیران شهری به سمت پاسخگویی به افکار عمومی در راستای شفافیت عملکردی و شفافیت مالی در شهرداری اصفهان به موضوعات مرتبط با امور حقوقی و اجرایی مجموعه شهرداری اصفهان، سازمان‌ها و شرکتهای وابسته، شکایات و درخواست های مردمی در چارچوب وظایف قانونی شورای اسلامی شهر اصفهان نظارت می‌نماید.

درخواست از اعضای کمیته نظارتی در راستای رفع مشکلات شهروندان انجام می‌شود و در آن پرونده‌های مختلفی در زمینه پروانه ساختمان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

مراحل ثبت درخواست کمیته نظارتی

از درگاه زیر وارد سایت شورای اسلامی کلانشهر اصفهان شوید.

شورای اسلامی کلانشهر اصفهان

ثبت درخواست کمیته نظارتی شهرداری اصفهان

تمام فیلدهای مورد نظر را پر کرده و در آخر ثبت نهایی و نوبت جهت کمیته نظارتی انجام می‌شود.

ثبت نوبت کمیته نظارتی شورای شهر اصفهان

شرح وظایف کمیته نظارتی شورای اسلامی شهر اصفهان عبارتند از:

 • هماهنگی با سایر دستگاه‌های نظارتی و بازرسی مجموعه شهرداری اصفهان و سایر نهادهای نظارتی برای انجام امور و اخذ اطلاعات لازم
 • پیگیری مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و فراهم نمودن مقدمات لازم در جهت استفاده از ابزارهای نظارتی نظیر تذکر، سوال، تحقیق و تفحص بر اساس قوانین موضوعه.
 • دریافت گزارشهای کمیسیونها از عملکرد مجموعه شهرداری و سازمانهای وابسته و تطبیق عملکردهای فوق با سیاستهای کلی نظام، اهداف سند چشم انداز، برنامه توسعه شهرداری اصفهان، بودجه سالیانه و سایر مصوبات قانونی
 • بررسی کارشناسی گزارشهای نظارتی دریافتی از شهروندان، اعضا شورا، کمیسیونهای تخصصی و سایر دستگاههای نظارتی و تهیه گزارش تحلیلی و تطبیقی از آنها جهت ارائه به اعضا و کمیسیون های ذیربط
 • پشتیبانی امر نظارت بر انتخابات شورایاری های شهر اصفهان
 • نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی بخش های مختلف شهرداری اصفهان از حیث انطباق، اجرا و میزان تحقق سیاست‌ها، راهبردها، برنامه‌ها و طرحها و دستورالعمل‌های مصوب.
 • تهیه و تدوین شاخص‌ها و معیارهای نظارتی و ارزیابی در اندازه‌گیری ورودی‌ها، فرایندها، ستاده ها و یا پیامدها براساس وظایف واحدهای ستادی
 • فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم به منظور جذب اطلاعات، اخبار و گزارشهای مردمی و ارجاع به سازمان‌های نظارتی و بازرسی
 • تهیه و تنظیم گزارش تخلفات انجام شده به مسئولین و نهادهای ذیربط و پیگیریهای لازم در این زمینه بر اساس اختیارات قانونی
 • شرکت در جلسات، شورا و سمینارهای مرتبط با حوزه مربوطه
 • نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، موسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و همچنین نظارت بر انتخاب قائم مقام ذیحسابان و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی.
 • برنامه ریزی و حرکت به سمت افزایش مشارکت و نظارت عام مردم از طریق ساز و کارهایی نظیر تشکیل سازمان‌های مردم نهاد در حوزه شهری، استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی و ایجاد اتاق‌های گفتگو.
 • بررسی و بروزرسانی اساسنامه‌های شرکت‌ها و سازمانهای وابسته به شهرداری اصفهان در مسیر رفع ابهام و ایهام در جهت شفافیت امور و کاهش فساد و همچنین بازاندیشی در ضرورت وجودی و اصلاح عملکردی و ماموریتی شرکت‌های دارای فعالیت های موازی و غیر ضروری شهرداری اصفهان در مسیر کوچک سازی و چابک سازی.

کمیته نظارتی جنوب اصفهان

کمیته نظارتی شرق اصفهان

کمیته نظارتی شمال اصفهان

کمیته نظارتی غرب اصفهان

keyboard_arrow_up