نوبت بازدید شهرداری اصفهان

ثبت نوبت بازدید در چه مرحله‌ای مورد نیاز است؟

بعد از تشکیل پرونده توسط مالک، مسئولان شهرداری سایر روال پیشبرد پرونده را بر عهده می‌گیرند. بنابراین مسئول شهرسازی جهت بازدید به مکان احداث ملک مراجعه می‌کند تا ابعاد ملک، عرض خیابان و بنای ساختمان و مجاورین بنا و در صورت داشتن پخ در بنا تعیین و گزارش می‌شود. این بازدید در صدور مجوز ساخت تعداد طبقه‌های جدید ساختمان مؤثر خواهد بود. به‌ طور مثال اگر متراژ خانه از یک مقدار مشخصی کمتر باشد جواز ساختمان برای بیشتر از چهار طبقه صادر نخواهد شد.

مراحل ثبت نوبت بازدید شهرداری

مرحله “نوبت بازدید”

در این مرحله مالک با انتخاب تاریخ مورد نظر خود، زمان پیشنهادی برای بازدید را مشخص می‌نماید. تاریخ های قابل انتخاب به صورت پررنگ نمایش داده می‌شود. حداقل فاصله تاریخ بازدید قابل انتخاب، روز سوم کاری بعد از امروز است. کاربر منطقه می‌‌تواند روز بازدید پیشنهادی مالک را بپذیرد یا تغییر دهد، در صورت تغییر آن، پیامک مجددی جهت اطلاع رسانی به مالک ارسال خواهد شد. برای درخواست نوبت بازدید از لینک زیر وارد سایت شهرداری اصفهان شوید.

شهرداری اصفهان

ثبت نوبت بازدید شهرداری اصفهان

در این مرحله مالک با انتخاب کلید نسبت به نهایی کردن درخواست خود اقدام می نماید.

مراحل ثبت نوبت بازدید شهرداری اصفهان

در صورت مورد تایید بودن اطلاعات، پیامی مبنی بر موفقیت‌ آمیز بودن عملیات نمایش داده می‌شود.

روش ثبت نوبت بازدید شهرداری اصفهان

در اتمام فرآیند “ثبت درخواست”، شماره درخواست جهت پیگیری نمایش داده شده و همچنین پیامکی حاوی اطلاعات مورد نیاز بازدید به تلفن همراه مالک ارسال می‌گردد.

keyboard_arrow_up