با مراجعه به کارتابل مهندس طراح در سامانه سینا سایت نظام مهندسی اصفهان، مهندس طراح سازه بایستی برای پروژه مورد نظر اعلام کاندیداتوری نماید. پس از تایید این مرحله، کسر سهمیه مهندس انجام می‌شود.

keyboard_arrow_up