فقط در صورتی مجاز است که ارتفاع ساختمان بر روی کوچه و معابر حداقل 3.5 متر از کف معبر طراحی شده باشد.

keyboard_arrow_up