در برخی از پروژه‌ها ممکن است تاسیسات مکانیکی یا برقی خاصی استفاده شود. این تجهیزات می‌تواند بر نحوه طراحی نقشه سازه تاثیر گذاشته و حتی آن‌ها را تغییر دهد. بنابراین همه انواع نقشه ساختمان باید هماهنگ با هم طراحی شوند.

keyboard_arrow_up