اگر تعداد طبقات مجاز عددی مانند 3.5 طبقه باشد، سازنده ساختمان می‌تواند تراکم ساختمان مازاد از شهرداری خریداری کند.

keyboard_arrow_up