اگر به هر دلیل موجهی یکی از مهندسین قادر به ادامه همکاری با مالک نباشد، می‌تواند با مراجعه به کارتابل خود در سامانه سینا سایت نظام مهندسی اصفهان، نامه تعویض مهندس را ارسال نماید. در طی این روند مهندس باید دلیل انصراف خود از پروژه را اعلام نماید.

keyboard_arrow_up