در این شرایط بدهی مالک مشخص و به شرکت برق اعلام می‌شود. شرکت برق با اعلام اخطار به مالک 2 ماه مهلت می‌دهد.

keyboard_arrow_up