شهرداری اصفهان مقرراتی را برای احداث و بازسازی ساختمان‌ها تدوین کرده که شامل موارد زیر می‌شوند:
الزام به رعایت طرح های معماری و شهرسازی مصوب، محدودیت در ارتفاع ساختمان ها، استفاده از متریال های ساختمانی سنتی، رعایت اصول ایمنی و بهداشتی، احداث فضاهای عمومی

keyboard_arrow_up