انبارها، واحدهای صنعتی و تولیدی باید مجهز به استخر آب با ظرفیت مناسب و محیط و چاه و پمپ مخصوص باشد.

keyboard_arrow_up