زمین موات زمین‌هایی هستند که در محدوده شهرها واقع شده و هیچگاه نسبت به عمران آن اقدام نشده است.

زمین بایر زمین‌هایی هستند که در محدوده شهرها واقع شده و قبلاً عمران شده‌اند در صورتی که در حال حاضر بایر باشند، یعنی فاقد هر گونه مستحدثه باشند.

keyboard_arrow_up