پس از طراحی نقشه‌های سازه ساختمان توسط مهندس طراح سازه، بایستی اطلاعات ملک در کارتابل مالکین نظام مهندسی اصفهان ثبت شود تا توسط کارشناسان و مهندسین کنترلر، بررسی و تایید شود.

keyboard_arrow_up