سطح بازشوی دهانه هر فضا به هوای خارج بايد دستكم 4 درصد سطح زير بنای فضایی باشد كه هوای آن با تهویه طبیعی، تعويض می‌شود.

keyboard_arrow_up