ساختمان ها باید 7 متر تا جایگاه‌های سوخت مانند پمپ بنزین و پمپ گاز فاصله داشته باشند.

keyboard_arrow_up