پس از تشکیل پرونده ساختمان در شهرداری، مامور بازدید شهرداری از ملک مورد نظر بازدید کرده و گزارش خود را به طور کامل ثبت می‌کند. پس از بررسی گزارش، پرونده برای صدور دستور نقشه ارسال می‌شود.

keyboard_arrow_up