یکی از مدارک لازم و ضروری برای دریافت سند مالکیت ساختمان، گواهی پایان کار ساختمان است که حتما باید قبل از درخواست سند، گواهی پایان کار صادر شده باشد.

keyboard_arrow_up