زمانی که شخصی  نسبت به رای بدوی کمیسیون معترض باشد می تواند تا 10 روز پس از ابلاغ رای بدوی لایحه ای در این خصوص ارائه دهد تا مجددا در کمیسیون تجدید نظر مورد بررسی قرار بگیرد.

keyboard_arrow_up