تعیین ارتفاع مجاز ساختمان به عوامل بسیاری بستگی دارد که یکی از آن‌ها شرایط اقلیمی و خاص منطقه است. بنابراین ممکن است ارتفاع مجاز ساختمان در مناطق مختلف یکسان نباشد.

keyboard_arrow_up